ZALOGUJ   |   PRZYPOMNIJ HASŁO   |   REJESTRACJA

Wyślij nowe hasłoWyślij ponownie link aktywacyjny

REGULAMIN AKCJI  |  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  |  KONTAKT  |  TABELA OPROCENTOWANIA
PARTNER AKCJI:   


Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 71.000.000 zł wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922.

Uczestnikami Akcji nie mogą być: pracownicy/współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo; pracownicy Partnera; klienci Partnera posiadający Konto Jedyne i/lub Plan Depozytowy na 80 dni i/lub Depozyt Plus na okres 6 miesięcy, przed dniem 14.05.2015 roku.

Aby skorzystać z Akcji promocyjnej i otrzymać 140 zł premii gwarantowanej, należy spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie Akcji, m.in.:
• zarejestrować się w akcji.
• wypełnić wniosek i otworzyć Konto Jedyne w Toyota Banku Polska S.A.
• w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dacie uruchomienia Konta Jedynego założyć za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej Toyota Banku minimum jedną lokatę Plan Depozytowy na 80 dni (kwota minimalna jednej lokaty 3000 zł, kwota maksymalna jednej lokaty 7000 zł.
• w terminie do 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dacie uruchomienia Planu Depozytowego na 80 dni za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej założyć lokatę Depozyt Plus (kwota minimalna jednej lokaty 5000 zł).
• utrzymać saldo minimum 3000 zł na lokacie Plan Depozytowy na 80 dni przez wymagany okres 80 dni oraz utrzymać saldo minimum 5000 zł na lokacie Depozyt Plus przez minimum pełne 4 miesiące (licząc od dnia uruchomienia).
• utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty premii, tj. do dnia 31.12.2015 roku.

Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość premii gwarantowanej w Akcji promocyjnej.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486

Zarób więcej i pomóż promować nam tę ofertę   |   Copyright © Agora SA